СпIльноЛIто
змiстовний лiтнiй вiдпочинок в межах мiста
«Маю дiти, не маю де дiти» — так виглядає лiто для батькiв.
Як же дитинi провести час з користю та насолодитися барвами лiта? Пропонуємо стати частиною СпiльноСiм'ï.

Чисте повiтря, прохолода, багата зелена зона поряд з Кирилiвським гаєм створюють атмосферу затишку та налаштовують на отримання нового досвiду, знайомство з новими друзями. Дарують незабутнi спогади!

В нас буде чимало квестiв, пiкнiкiв, проектiв, екскурсiй, art та багато того, що дiтям важливо: спiлкування, радiсть та гра у мудрiй зваженiй атмосферi педагогiчноï допомоги, тодi коли ïï потребують, та самостiйностi, коли все виходить.
Навчаємось граючи
в основi нашоï програми лежать не лише розваги та активностi, але й навчальнi елементи.
Дитина зануриться в атмосферу iнновацiйноï школи з демократичними цiнностями. Повага до людськоï гiдностi, рiвнiсть i партнерство — це насамперед цiнностi, якими ми керуємося у стосунках з iншими.
Для дiтей, якi тiльки готуються до шкiльного життя (5,5-7 рокiв), м'яка адаптацiя та знайомство з простором школи.
Нашi уважнi та досвiдченi фахiвцi iнтегрують спецiальну програму «Спiльношкола — Seeds». Програму впевненого старту в СпiльноЛiто, яка допоможе вашiй дитинi розвинути компетенцiï для успiшного входження до 1 класу, як Спiльношколи, так i до будь-якого iншого закладу.
Заняття проводитимуться три рази на тиждень.
Для дiтей, що навчаються у початковiй школi (8-9 рокiв): цiкавi тести для виявлення «пробiлiв» та можливiсть пiдтягнути знання й навчальнi навички, обрати курси за iнтересами.
Для дiтей, що навчаються у середнiй ланцi школи (10-13 рокiв):

— можливiсть створення групових проектiв за методологiєю SCRUM, спiлкування з однолiтками.

участь у дебатах. Чудова нагода розширити свiтогляд, навчитися бачити проблему з кiлькох сторiн, критично мислити, аналiзувати iнформацiю, аргументовано i толерантно вiдстоювати свою думку.

курс медiаграмотностi, де дiти навчатимуться самостiйно створювати та поширювати контент: бути автором, редактором, фотографом та оператором власного блогу.
П'ять дивовижних тем
з 15 червня по 7 серпня
дiти вiд 5,5 до 13 рокiв
безпечнi та комфортнi умови
домашня кухня, як у бабусi
батути та турнiки

просторий двiр для вивiльнення дитячоï енергiï
СпiльноЛiто
це змiстовний лiтнiй вiдпочинок
Iнформацiя про програму:

Поєднуємо вiдпочинок та навчання, що не обтяжуватиме дитину психологiчно
Нашi педагоги мають високий рiвень професiоналiзму, знають алгоритм надання першоï медичноï допомоги та реагування у форс-мажорних ситуацiях
Комплексно пiдходимо до пiдготовки занять з дiтьми
Ви зможете отримати зворотний зв'язок вiд фахiвцiв про прогрес дитини у своєму розвитку
Один раз ми проводимо Спiльночаювання з психологом для батькiв
Дата проведення 27 липня по 07 серпня 2020 р.

Протягом цих двох тижнiв дiти стануть учасниками майстрами iлюзiй та експертами у чаклунськiй справi! Хочете, аби ваша дитина навчилася варити зiлля та розмовляти мовою ельфiв? Тодi четверта тема «Мiй друг Поттер» - саме те, що потрiбно Вашiй дитинi!
Тема IV
Чарiвнича "Мiй друг Поттер"
Карта дня
8:30 – 9:00 — ранковова зустрiч дiтей, спiлкування з батьками, вiльна гра (малювання, конструктори, настiльнi iгри, пазли)
9:20-9-50 — Снiданок
10:00 – 10:30 — Circle time
Пiд час ранкового кола дiти обмiнюються iнформацiєю, враженнями та побажаннями.

10:30-11:00 — Вiльний час
11:00-11:30 — Веселi розваги (QR-квести, рухливi iгри, малювання тощо)

11:30-12:00 — Вiльний час
12:00-13:00 — Тематичнi заняття (експерименти, майстер-класи)
11:00-13:00 — заняття для майбутнiх першокласникiв
13:00-13:30 — Вiльний час
13:30-14:00 — Обiд
14:00-16:00 — виготовлення сiмпл-крафту, перегляд мультфiльмiв
16:00-16:30 — Пiдвечiрок (смачний перекус)
16:30-17:30 — Iгровi активностi на свiжому повiтрi
17:30-18:00 — Збiр дiтей додому, спiлкування з батьками
Заняття мистецтвом, майстер-класи
Рухливi iгри, танцювальнi челенджi, квести
СпiльноЛiто
Англiйська мова два рази на тиждень з носiєм мови у просторi школи
"Спiльношкола — Seeds. Програма впевненого старту" для майбутнiх першокласникiв
Для дiтей 5,5 - 7 рокiв
Практики дитячоï уважностi. Вправи, спрямованi на те, щоб навчити дiтей: усвiдомлювати себе (тiло, емоцiï та думки), ставитися до будь-яких життєвих ситуацiй спокiйно i з прийняттям.
Дебати. Пiд час гри у дебати дiти навчаться логiчно та критично мислити, помiчати протирiччя здавалося б в найдосконалiших твердженнях, переконливо доводити своï думки та погляди iншим особам або широкiй аудиторiï.
Читацькi марафони та флешмоби. Обговорюємо враження вiд книжок, ставимо запитання один одному. Дозволяємо дiтям самостiйно обрати книжку для читання.
Курс медiаграмотностi. Теоретична та практична пiдготовка дiтей до створення влогiв, фотографiй i т.д.
Для дiтей 8 - 13 рокiв
Ми не забороняємо, а вдосконалюємо рiвень взаємодiï з ними.
Дiти користуються смартфонами тiльки для змiстовноï, творчоï дiяльностi.
Ми встановлюємо правила i межi, якi поважають i дорослi, i дитина.
Спiлкування з батьками вiдбувається пiд час вiльного часу.
Збалансоване використання гаджетiв допомагає дитинi стати бiльш усвiдомленим користувачем.
В просторi школи в нас є професiйна парковка для зберiгання гаджетiв.
Дитина протягом теми отримає:

Досвiд користування iнструментами "Self control" та "Self regulation"
Новi навички щодо створення art-об'єктiв, iнженерних конструкцiй

Досвiд самообслуговування та вiдповiдальноï поведiнки

Розумiння суспiльних правил та вмiння застосовувати ïх у життi


Досвiд дотримання правил безпечноï поведiнки пiд час активностей, дослiдiв та гри


Занурення в атмосферу iнновацiйноï школи з залученням демократичних цiнностейВартiсть однiєï теми 2 тижнi — 8000 тис. грн.

Знижки, якщо у вас декiлька дiтей:
- 10% для другоï дитини
- 20% для третьоï дитини

Знижки для наступних тем:
- 10% для другоï теми
- 20% для третьоï i наступних тем

ЗАБРОНЮВАТИ тему
Нашi контакти:
Телефон:
+38 (066) 917 51 98
+38 (068) 383 97 00
Email:
spilnoskola@gmail.com
web:
www.spilno.school
Адреса:
Київ, вул. Петропавлівська, 37
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website